+381693863046 office@fonovcentar.rs

FONup 2017.

Projekat FON-ovog centra za razvoj karijere usmeren na motivisanje i informisanje mladih o Start up projektima u sferi informacionih tehnologija.

14. maj, Fakultet Organizacionih nauka

Prepoznali smo prostor za pokretanje novog projekta pod nazivom FONup, koji će pre svega biti orijentisan na pokretanje Start up-a u IT industriji.

Osnovna ideja i cilj ovog projekta biće da se studenti informišu, upute i motivišu za rad na Start-up projektima, pretežno sa aspekta informacionih tehnologija. Kroz predavanja i radionice, pomoći ćemo studentima da pronađu način na koji svoje ideje mogu sprovesti u delo.

Projekat će se održati po prvi put ove godine na Fakultetu organizacionih nauka,  14. maja.

FONup će se realizovati u okviru tri dela:

1) Predavanje koje će održati studenti FON-a koji već imaju pokrenute Start up-ove koje će predstaviti, ali i uputiti studente u IT segmente projekata i motivisati ih da rade na sebi.

2) Predavanje koje će održati stručni predavači na zadatu temu. Cilj ovog predavanja biće motivisanje studenata u pravcu freelancing-a, kao i sagledavanje njihovog puta ka vrhu.

3) Workshop-a koji će se realizovati u saradnji sa nekom od IT kompanija, putem koje će se na praktičnom primeru studentima prikazati način i tehnologije kojima se dolazi do gotovih aplikacija/programa a samim tim i uputiti studenti u to koje tehnologije su u trendu i koje znanje je neophodno da steknu kako bi realizovali svoju ideju.

Build your own dreams, or someone else will hire you to build theirs.- Farrah Gray

POKROVITELJ

Više informacija na:

FONup zvanična facebook stranica