Setup Menus in Admin Panel

ITAcademy – Besplatni​ ​ online​ ​ kursevi
Cilj​ ​ nam​ ​ je​ ​ da​ ​ onima​ ​ koji​ ​ žele​ ​ da​ ​ se​ ​ usavršavaju​ ​ i​ ​ napreduju​ ​ omogućimo​ ​ da​ ​ postanu konkurentniji​ ​ na​ ​ tržištu​ ​ i​ ​ da​ ​ svoje​ ​ akademsko​ ​ znanje​ ​ prošire​ ​ praktičnim​ ​ veštinama koje​ ​ su​ ​ danas​ ​ neophodne​ ​ za​ ​ rad.
Read more.
Otvorene prijave za Konferenciju Future Is NOW 2017
Trenutak koji smo svi jedva čekali, PRIJAVE za 2. po redu konferenciju “Future is Now” su zvanično OTVORENE!     26 poslovnih lidera će govoriti o trendovima u novim tehnologijama, inovacijama i budućnosti biznisa.
Read more.

© 2017 All rights reserved fonovcentar.rs

X