Setup Menus in Admin Panel

FON-ov centar za razvoj karijere

Projekat Fakulteta organizacionih nauka, započet 2004. godine. Njegova misija je da pruža mogućnosti za razvoj, implementaciju i usavršavanje stvaralačkog, preduzetničkog i naučnog potencijala studenata Fakulteta organizacionih nauka.
Fakultet nas u potpunosti podržava i spremno isprati svaku našu inicijativu. Oduvek je imao sluha za potrebe i ideje svojih studenata i mnogobrojnim primerima pokazao da dobra vizija, timski rad i poštovanje studentske inicijative pokreću mašineriju dobrih iskustava i osećanja.
Pružiti  mogućnost za razvoj, implementaciju i usavršavanje stvaralačkog, preduzetnickog i naučnog potencijala studenata Fakulteta organizacionih nauka kao budućih stručnjaka iz oblasti menadžmenta, operacionog menadžmenta, informacionih tehnologija i upravljanja kvalitetom, kroz saradnju sa privrednim, naučnim, državnim i drugim institucijama, kao i istaknutim pojedincima i ekspertima.
Postati vodeći Centar za razvoj karijere u regionu, koji primenom medjunarodnih iskustava iz oblasti razvoja karijere, nadograđuje stručna znanja stečena na FON-u, dostignuća ostvarena u praksi, čime doprinosi stvaranju vrhunskih stručnjaka iz oblasti menadžmenta, operacionog menadžmenta, informacionih tehnologija i upravljanja kvalitetom.
  1. Timski duh – sve svoje ciljeve nastojimo da ostvarujemo zajedno, u timu. Gajimo timski duh i koheziju svakim danom i radom na projektima, i nadamo se da će se na taj način izroditi nova prijateljstva;
  2. Kreativnost – svojim kreativnim idejama svakom projektu dodelimo nešto posebno i šareno;
  3. Inovativnost – otvoreni smo za nove ideje, podržavamo i radimo na istim. Trudimo se da našim delegatima na projektima pružimo da čuju nešto što do sada nisu i da kroz različite studije slučaja i oni sami predstave svoje inovativne ideje;
  4. Posvećenost – istrajni smo i ne odustajemo od naših ciljeva nikada;
  5. Odgovornost – vodimo računa, kako jedni o drugima, tako i o zadacima koji nas okružuju. Poštujemo tuđe vreme i rokove.
Postanite član ili delegat i povećajte vaše neformalno znanje. Svi projekti su koncipirani na način koji studentima omogućava da uče i praktično oprobaju svoje znanje.
FON-ov centar za razvoj karijere osnovan je 2004. godine na Fakultetu organizacionih nauka. Predstavlja nastavak i proširenje internog projekta Fakulteta FON-ove berze kadrova. Već četrnaestu godinu okuplja proaktivne studente spremne da preduzmu inicijativu i da kroz posvećenost i timski rad napreduju i usavršavaju se u profesionalnom smislu. Bavi se obezbeđivanjem potrebnih znanja, veština i iskustava neophodnih za razvoj individualnih karijera i pružanjem podrške studentima pri profesionalnom i stručnom usmeravanju i zapošljavanju.
FON-ov centar za razvoj karijere je neprofitna organizacija. Naime, iako se formalno vodi kao projekat Fakulteta, Centar ima svoju organizacionu strukturu, svoj budžet i sve njene aktivnosti se odvijaju kao da je posebna organizaciona jedinica Fakulteta. Sve odluke donosi uz saglasnost Uprave Fakulteta.
U dosadašnjem radu, FON-ov centar za razvoj karijere je uspešno organizovao brojna predavanja, seminare, radionice, konkurse i takmičenja, a kroz pružanje podrške humanitarnim projektima i organizacijom sopstvenih akcija, promovisao je vrednosti humanitarizma i volonterizma među studentima. Tim FON-ovog centra za razvoj karijere integriše teorijsko znanje i praktično iskustvo kroz različite aktivnosti i projekte.
Najveći projekat FON-ovog centra za razvoj karijere svakako su FONklame, festival advertajzinga koji se već tradicionalno svake godine održava na Fakultetu organizacionih nauka, okupljajući na stotine ljudi sa željom da nauče nešto novo o aktuelnim temama iz oblasti marketinga i advertajzinga od vodećih stručnjaka u našoj zemlji, da se zabave, budu kreativni, i da uz sve to budu humani.
Još jedan od velikih projekata pod nazivom “Lideri na FON-u” ima za cilj da omogući studentima da čuju iskustva, dobiju savete iz struke i saznaju formule za savladavanje prepreka na putu do uspeha od renomiranih stručnjaka iz najrazličitijih oblasti, kako iz zemlje, tako i iz inostranstva. Od gostujućih kompanija mogu da dobiju i informacije o mogućnostima za zapošljavanje i dobijanje prakse.
Jedan od novijih projekata FON-ovog centra za razvoj karijere koji je izazvao veliko interesovanje je seminar “Znanjem protiv Marfija”. Organizuje se jednom godišnje na Fakultetu organizacionih nauka. Uz izuzetne predavače i zanimljive radionice, učesnici dobijaju priliku da se bolje upoznaju sa samim koncepom javnog nastupa, da im se skrene pažnja do kakvih sve neplaniranih situacija može doći prilikom prezentovanja i kako ih izbeći ili ne dozvoliti da u velikoj meri utiču na sam javni nastup.
Fakultet organizacionih nauka, osnovan 1969. godine, je vodeći Fakultet u Srbiji za menadžment i informacione sisteme. Fakultet pripada grupaciji tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu i predstavlja jedan od najpopularnijih fakulteta među srednjoškolcima danas. Ono što ga posebno izdvaja i samim tim čini popularnim među srednjoškolcima jeste moderan pristup edukaciji, nastavni plan i program koncipiran po ugledu na najpoznatije univerzitete i fakultete u svetu, mogućnost zaposlenja u zemlji i inostranstvu, kao i uspesi koje studenti FON-a ostvaruju tokom i po završetku studija. Za sve generacije koje danas studiraju FON nastava i provere znanja izvode se po načelima „Bolonjske deklaracije“, što podrazumeva da jednosemestralne ispite studenti mogu polagati kroz redovan angažman tokom čitave nastavne godine, nastavu slušaju u manjim grupama a, po završetku studija, svoju diplomu mogu nostrifikovati u državama širom sveta.
Studenti FON-a svoje znanje, veštine i kreativnost potvrđuju trijumfima ili zapaženim rezultatima na raznim međunarodnim i regionalnim takmičenjima u znanju i sportu kao što su: Balkan Case Challenge u Beču, Futur u Ljubljani, Case study show u Beogradu, Microsoft Imagine cup, Menadžerijada, Beogradske međunarodne igre,Turnir „5 lopti“ u Parizu, Hult Global case challenge u Londonu, Debatno prvenstvo WUDC, EuroBelgrade. Fakultet organizacionih nauka našao se na samom vrhu rang liste, na kojoj su po prvi put rangirane državne i privatne visokoškolske ustanove u Srbiji, po kvalitetu nastavnog programa i vannastavnih aktivnosti.
FON je opremljen najnovijom tehnologijom koja se koristi za naučna i akademska istraživanja u raznim poljima razvoja: IT oprema, multimedia, Internet. FON ima veoma razvijenu međunarodnu saradnju, koja se odvija kroz zajedničke studijske programe, razmenu studenata, saradnika i nastavnika, zajedničke istraživačke i razvojne projekte i učešća na simpozijumima i konferencijama. Najuspešnija saradnja je ostvarena sa fakultetima iz Slovenije, Velike Britanije, Francuske, Slovačke, Nemačke, Portugala, Grčke, Austrije, Makedonije i Češke.

© 2017 All rights reserved fonovcentar.rs

X